Wie zijn wij

Meer dan 10 jaar geleden startte het Jezus Centrum in Nijkerk. Na het verkrijgen van het Centrum op Holkerstraat 11 in 2004, zijn Johan en Willemijn Kok begonnen met gebedsavonden, een Alpha-cursus en een huiskring. In augustus het jaar daarna gingen de deuren ook open op de zondagochtend.

In de jaren die volgden hebben veel mensen hun weg gevonden naar het Jezus Centrum. Velen zijn in Jezus gaan geloven, zijn gedoopt, gegroeid in hun geloof en bevrijd van verslavingen. Zeven jaar is er voedsel- en kledinghulp geweest en inmiddels zijn er talloze bijeenkomsten, toerustingsavonden, etentjes, kinderfeesten, straatacties, aanbiddingsdiensten en conferenties georganiseerd. Ook is er Kerst en Oud en Nieuw gevierd in een gezellige familiesfeer. In al deze activiteiten staan de liefde van God en zijn zorg, genezing en vrede centraal. Bovendien is iedereen welkom!

Johan en Willemijn zijn inmiddels 25 jaar getrouwd. Zij hebben vier kinderen, een schoonzoon en een aanstaande schoonzoon die allemaal actief betrokken zijn in het Jezus Centrum.

Zij zijn erg enthousiast over het verhaal van Jezus en kunnen niet ophouden daarover te vertellen. Ze dromen ervan om de hemel op aarde te zien omdat Jezus het antwoord is voor alle problemen in onze samenleving.

Hun inzet wordt gekenmerkt door de belangrijkste boodschap van Jezus: er is geen veroordeling en geen straf. Hun verlangen is dat mensen die God niet kennen gaan begrijpen wat Jezus bedoelde met het echte leven.

Zij geloven dat God hun de opdracht heeft gegeven om mensen kennis te laten maken met Jezus Christus en om gelovigen te helpen te ontdekken hoe Jezus naar hen kijkt. Dat Hij geluk, vrijheid en goede dingen wil geven.

 

Doelstelling: Het JCN heeft als doel om een ontmoetingsplaats te zijn waar activiteiten worden georganiseerd om mensen hun geloof te laten beleven. Daarnaast wil het bijbelse principes uitdragen door zorg te dragen voor mensen met emotionele, psychische, financiële of praktische problemen op zowel individueel als groepniveau. Het JCN doet dit in samenwerking met andere en diverse plaatselijke religieuze instellingen waardoor het draagvlak verbreed wordt en de draagkracht vergroot met oog op het welzijn van Nijkerkse inwoners.

Bestuur: Het JCN heeft geen bestuur met bestuursleden. Er wordt dan ook niemand in een bestuursfunctie betaald en er worden geen onkosten vergoedt. Er zouden mensen betaald kunnen worden op grond van een dienstverband, maar daar is op dit moment geen sprake van.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het (doen) organiseren van (christelijke en culturele) evenementen, activiteiten en / of bijeenkomsten; Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die stroken met de visie en missie van het JCN en of daartoe bevorderlijk, nuttig en / of gewenst kunnen zijn. Het kerkgenootschap beoogt niet het maken van winst.