Op aarde zoals in de hemel

ONZE MISSIE: opwekking hier en nu.

 

Het creëren van een dynamische familie. Allemaal gelovigen met hoop voor de toekomst. Gods liefde en aanwezigheid ervarend. Die Jezus Christus hebben als hun vriend en met plezier en kracht Gods Koninkrijk laten zien op alle gebieden van het leven.

We houden van mensen en onze stad. Wij geven om de wereld om ons heen. Pijlers in de cultuur van het Jezus Centrum zijn: aanbidding, familie, opwekking, wonderen, genezingen en diepe waardering.

Wij zijn opwekking
Als Jezus zijn werk in ons mag doen, betekent dat vaak een grote en positieve verandering. Wat eens dood was wordt weer levend! De Bijbel noemt dat ook wel Opwekking / levend making! Dit willen we voor iedereen, in onze regio en wereld wijd.

 

Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die gepassioneerd zijn over de dingen van God:

Relatie met God  Onze nummer één prioriteit is onze persoonlijke relatie met God. Onze eerste job is God met buitensporig veel vreugde en dankbaarheid dienen.

Relatie met elkaar  Wanneer we ons bewust worden van het feit dat God ònze Vader is en Zijn hart dat jou specifiek naar jou verlangd, dan worden we deel van Gods gezin. Familie wordt gekenmerkt door relatie, liefde, echtheid, vergeving, toewijding, samen eten, vertrouwen, bescherming en gastvrijheid.

Vrijheid door middel van gered worden. Door God gered worden bevrijdt ons van de macht van de duivel: zonde, leugens, ziekte en kwelling, verslavingen en armoede.

Bovennatuurlijke bediening  Iedere gelovige is een bovennatuurlijke dienaar van het Evangelie met kracht. Onze bediening vloeit voort uit het gebed ‘Uw koninkrijk kome op aarde… zoals in de hemel.” “Wij willen mensen toerusten en er op uit sturen om de kracht van Gods Koninkrijk te laten zien èn bekend te maken “

Impact door liefde en kracht  We dienen Nijkerk in de meest brede zin van het word, niet alleen een kerk. Door Gods onvoorwaardelijke liefde en zijn transformerende kracht laten we overal Gods genade zien.

Een ‘indrukwekkend mooie Bruid’ Jezus Christus keert terug voor een glorieuze overwinnende Bruid – Zijn Kerk. “Wij zijn zonen en dochters van de koning, meer dan “zondaars gered door genade.” We streven ernaar om de Grote Opdracht, door te geven aan de volgende generatie. We omarmen het Bijbelse gezag van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars.

 

WIJ GELOVEN:

  • Er is slechts één ware God, die is de eeuwige Koning, Schepper en Verlosser van alles wat bestaat.
  • Hij is volmaakt heilig, rechtvaardig, liefdevol, eerlijk en trouw.
  • Hij heeft Zich betoond eeuwig zelf – existent te zijn. Één wezen in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
  • God heeft de wereld met zichzelf hersteld door het offer van Jezus aan het kruis. Hij is gestorven, begraven, uit de dood opgestaan en zit nu aan de rechterhand van de Vader.
  • De Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde en enige onfeilbare en gezaghebbende Woord van God.