background1

Contact


Naam *

E-mail *

Onderwerp

Bericht

 


Beleidsplan JCN 2017-2019

Voorlopige jaarrekening JCN 2016

Jaarrekening JCN 2015

Jaarrekening JCN 2014

Uitgeoefende activiteiten 2016

Uitgeoefende activiteiten 2017

Doelstelling: Het JCN heeft als doel om een ontmoetingsplaats te zijn waar activiteiten worden georganiseerd om mensen hun geloof te laten beleven. Daarnaast wilt het bijbelse principes uitdragen door zorg te dragen voor mensen met emotionele, psychische, financiële of praktische problemen op zowel individueel als groepniveau. Het JCN doet dit in samenwerking met andere en diverse plaatselijke religieuze instellingen waardoor het draagvlak verbreedt wordt en de draagkracht vergroot met oog op het welzijn van Nijkerkse inwoners.

Bestuur: Het JCN heeft geen bestuur met bestuursleden. Er wordt dan ook niemand in een bestuursfunctie betaald en er worden geen onkosten vergoedt. Er zouden mensen betaald kunnen worden op grond van een dienstverband, maar daar is op dit moment geen sprake van.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het (doen) organiseren van (christelijke en culturele) evenementen, activiteiten en / of bijeenkomsten; Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die stroken met de visie en missie van het JCN en of daartoe bevorderlijk, nuttig en / of gewenst kunnen zijn. Het kerkgenootschap beoogt niet het maken van winst.