background3

Wij zijn een levendige familie van hoopvolle gelovigen, die door een diepe ervaring van de liefde en de aanwezigheid van God, samen met Jezus als partner, de vreugde en de kracht van Zijn Koninkrijk weet uit te drukken in elk gebied van het leven.

Activiteiten


    Doelstelling


    Het JCN heeft als doel om een ontmoetingsplaats te zijn waar activiteiten worden georganiseerd om mensen hun geloof te laten beleven. Daarnaast wilt het bijbelse principes uitdragen door zorg te dragen voor mensen met emotionele, psychische, financiƫle of praktische problemen op zowel individueel als groepsniveau.

    Het JCN doet dit in samenwerking met andere en diverse plaatselijke religieuze instellingen waardoor het draagvlak verbreedt wordt en de draagkracht vergroot met oog op het welzijn van Nijkerkse inwoners.